ANTON ÇEFA: Din ”Fereastra unui strigăt” (Dritarja e një britme) - fragmente
În limba română de: Kopi Kyçyku

Ce este poezia? / Ç’është poezia?

În loc de prefaţă / Në vend të parathënies


Pentru tine, poezia este spaţiul sufletului în spaţiul cuvântului.

Pentru poet, poezia este durerea luminii, răbufnirea sângelui, înflăcărarea sentimentului, piatra gândirii.

Pentru omul de studiu, poezia este un tărâm între raţional şi iraţional, între real şi imaginar, între ceea ce se exprimă şi ceea ce nu poate fi exprimat.

Pentru om, poezia este întruchiparea străvezie a visului, iluzia în care se repetă sufletul şi lumea, dar şi esenţa unde se plămădesc idealurile în coaja conştiinţei şi a inconştientului nostru.

Pentru umanitate, poezia este una dintre dimensiunile cele mai umane ale lumii în general şi ale fiecărui popor în parte.

Pentru popoare, poezia este o urnă propriu-zisă, în care se păstrează, ca pe relicva cea mai scumpă, resturile sfinte ale strămoşilor.

Pentru noi, albanezii, poezia este ţipătul neamului, strigătul pământului, setea ierbii, focul vetrei, cenuşa ce rămâne după incinerarea osemintelor străbunicilor noştri.

Pentru colegii mei, pentru generaţia poeţilor nonconformişti, care a crescut şi a îmbătrânit fără a se bucure de libertatea de expresie şi de cuvântul tipărit, poezia este o convorbire îndelungată cu sinele întru ocrotirea demnităţii şi, în acelaşi timp, o răbufnire împotriva dictaturii.Zgomot de paşi

(Zhurmë hapash)

Zgomot de paşi ce se îndepărtează

stingându-se încet în aerul de noapte,

zilele mele,

nuntă a tăcerii

şi moarte a cuvântului.

Dorinţă:

Opriţi zgomotul unui pas

ca să-l luminez cu razele

stelei unei singure sclipiri,

să-l stropesc cu fântâni de sunete

care ondulează

în bălţi de tăceri.La capătul ascuns al cuvântului

(Në skajin e mshehtë të fjalës)

La capătul ascuns al cuvântului

am pus hotarul

şi am jucat cu mine

rrasabuç[1].

Singurătatea n-am învins-o,

nici pe mine însumi,

ci m-am strecurat în ultimul cuib al răbufnirii.

Apoi, ca în glumă,

deasupra oaselor de vorbe fără sfârşit

am pus o piatră de shpan[2].Fereastra unui strigăt

(Dritarja e një britme)

Ca de obicei, lenea

dimineaţa deschis-a fereastra

unui strigăt.

Până la asfinţit

îmi vor asurzi urechile

şi nu voi mai putea asculta

tăcerea nopţii.

În groapa deschisă a zilei

vor cădea toate ţipetele

aidoma cadavrelor în groapa comună.

Pe plăcile de marmură iluzorii

aştern foametea luminii

ca pe o cunună.Sunt prizonierul întunericului

(Jam rob i errsinës)

Sunt prizonierul întunericului

ca un ciot bătut undeva,

în spaţiul fără margini al unei nopţi.

Aruncat sunt

într-un delir ameţitor,

fără scăpare.


II

Dar sunt şi prizonierul sufletului meu,

al corpului şi al cuvântului meu.

Iluziile,

trezire de cutremur într-un vis teribil,

arzător, nesfârşit.

Sunt prizonierul lor.


III

Când va veni, oare, ziua să ies şi să strig

fără teamă,

propriul nume până la cer?Prin prăpăstii

(Honeve)

Pe marginea prăpastiei

nu vorbesc.

Nici eu nu ştiu, nici tu,

în aer nu se simte nimic.

La prăpastia zânelor

şi a numelor

ţip

şi nimeni nu-mi răspunde

Nime-e-eeni”.

La prăpastia iubirilor

devin flacără.

Pe buzele visului alunec

şi singur cuc rămân.Pribeag al luminii

(Shtegtar drite)

Eram un vechi pribeag al luminii,

dar m-au dus pe cărări obscure

ca să sufăr de foametea sufletului,

m-au pedepsit.

Am mers şi am tot mers

înspre noapte.

Va sclipi, oare, o scânteie

în ochiul cărării?La mormântul aşteptării

(Mbi vorrin e pritjes)

La mormântul aşteptării

am aprins o lumânare.

Durerea bolboroseşte ceva

ca o urare.

Flacăra lumânării suflă

cu tristeţea vântului

până la găurile chinului.

Chiparoşii amintirilor

cântă în linişte

Frunzele căzute

ale lui Yves Montand.

La mormântul aşteptării

am aprins o lumânare.


Greutatea cuvântului

(Pesha e fjalës)

Când mâna durerii bate

pe venele vetrei

şi jarul ei se aprinde

şi se-nvigorează

pe toate cărările sângelui,

mă doare sufletul, frate,

şi vorba devine grea ca piatra,

ba chiar mai grea.


Cuvântul meu

(Fjala ime)

Cuvântul meu,

ca luntrea strecurându-se în port,

se fereşte de muşcătura beznei

în noaptea înfiorătoare a oceanului.

Cuvântul meu,

ca un copil din flori,

stă departe de oameni.

Cuvântul meu,

o decoraţie pe pieptul unui mort.Săpat-am în gura nădejdii

(Miha në gojën e shpresës)

Am arat în gura nădejdii,

şi am semănat o vorbă,

şi vorba a devenit durere.

Floare des întâlnită pe acest crâmpei

ce se cheamă viaţă.Duhul toamnei

(Fryma e vjeshtës)

Din întinsul nevăzut

ia fiinţă gândul toamnei,

revelaţia acelei fantome

ce se preface în praf pe crestele chiparoşilor.

Cuvintele în versuri şi strofe

au culoarea corbului

cu un croncănit uscat la coadă.

Întoarce-te, Dumnezeule,

acest duh mă sugrumă!


_____________________________________________

Născut la Shkodra în 1934 într-o veche familie cu tradiţii patriotice, opozantă regimului dictatorial, absolvent al Institutului Pedagogic din Shkodra şi al Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii din Tirana, Anton Çefa a lucrat ca învăţător şi profesor de liceu. După căderea regimului comunist, a fost unul dintre fondatorii ziarului „Shkodra”, primul ziar democratic local din Albania. A fost, de asemenea, membru al colegiului de redacţie al revistelor „Raza noastră” şi „Clopotul Duminicii”. Pentru o scurtă perioadă, a fost directorul postului Radio Shkodra. În anul 1993 a emigrat în SUA. Din 1994 a fost editor al celui mai vechi ziar albanez din diaspora, „Dielli” (Soarele), organ al federaţiei Panalbaneze Vatra din Boston. Este autorul volumelor „Fereastra unui strigăt” (Dritarja e një britme, 1999), „Tăcerea are sunet de piatră” (Heshtja ka tingull guri, 2002) şi „Cuvinte în lanţuri de amurg” (Fjalë në vargoj të muzgët, 2003). Alte cărţi semnate Anton Çefa: „Psihologia etnică a poporului nostru”, „Educaţie populară albaneză”, „Psihologia etnică a poporului nostru – tradiţia”, „Critică literară: studii, analize, interviuri”, „Portrete”, „Dezmeticiri publicistice”, „Cu Noli şi Konitza la Vatra – eseuri” şi două volume de traduceri din italiană şi engleză sunt în curs de apariţie.


[1] Un joc tradiţional din Nordul Albaniei.
[2] Un tip de piatră conţinând siliciu.