MIMOZA EREBARA: Moriah (poezi/i)

Mimoza Erebara este o scriitoare, critic literar şi de artă, autoare a mai multor volume cu povestiri şi poeme, care în ultima vreme şi-a regăsit rădăcinile ebraice, ceea ce a îndemnat-o să pună pe hârtie aceste versuri pline de miez.

Traducere din albaneză / Përktheu nga shqipja 
KOPI KYÇYKU


MORIAH*

* Moriah – o plantă care provine din antichitate şi care serveşte ca un simbol în emblema oficială a Statului Israel, reprezentând totodată aspiraţia poporului evreu pentru pace. 


SHALOM, LACRIMA MEA!
(SHALOM, LOTI IM!)

Acest pământ, deşi îndepărtat,
 tu, pământul meu,
 - nu mă laşi
 Cu iubirea ta
Ascunsă undeva,
În adâncul ţesuturilor mele
Mă ţii în văduva neuitării,
Aidoma unei lacrimi,
care niciodată n-a curs…