MIGJENI: Idolii fără capete (Idhujt pa krena)
Poet şi prozator, Migjeni (pseudonimul literar al lui Millosh Gjergj Nikolla) s-a născut în oraşul albanez Shkodra, în octombrie 1911. A urmat şcoala primară în oraşul natal şi liceul “Ioan Teologul” din Bitolia (Manastir), în Macedonia. A lucrat ca învăţător în satul Vrakë din Albania de nord, unde s-a şi îmbolnăvit de tuberculoză. A murit la Torre Pellice din Italia, în august 1938. Este considerat unul dintre întemeietorii literaturii albaneze moderne.

Idolii fără capete

O furtună teribilă a dat jos idolii. Pe unii i-a transformat în praf, pe alţii i-a decapitat. Furtuna teribilă nu a venit nici dintr-o parte a orizontului, nici din cer, ci a ieşit din inima pământului. Or, orice lucru care iese din inimă, este mângâietoare ca plăcerea cea mai intimă, sau teribilă ca furtuna care dă jos idoli.
S-a şters praful de pe idolii complet dărâmaţi, li s-a distrus sămânţa, idolii fără capete rămânând ca nişte martori urâţi ai unei vieţi apuse.
Idolii decapitaţi! Urăţenia naturii! Oamenii care trăiesc printre ei, umblă zăpăciţi. Cei care se născuseră înainte de prăbuşirea idolilor, văzându-i pe aceştia, cu proprii ochi, în frumuseţea ceremonială, acum oftează după ei, suspină, aducându-şi aminte de vremea idolilor vechi şi, în agonie, speră că vor fi salvaţi tot de către idoli. Iar cei ce se nasc în epoca idolilor decapitaţi, nu ştiu în ce direcţie s-o apuce. Vor să adore ceva, dar ce anume?
- Pe idolii fără capete?…
Vor să aibă încredere, dar în ce anume să aibă încredere?
- În idolii decapitaţi?...
Cine-l poate adora pe cel urât? Cine poate avea încredere într-un Dumnezeu fără-de-cap? Orice lucru lipsit de cap, este un cadavru, iar cadavrul nu-şi are locul în mijlocul celor vii. Cadavrul trebuie să fie îngropat. Altfel, a te amesteca cu el, ar fi o catastrofă! Or catastrofa este catastrofă! Ne te cruţă! Nimiceşte naţiuni!
(Naţiunea noastră într-adevăr a dispărut. Motivul este legat şi de faptul că vecinii noştri cei mai apropiaţi au împărtăşit cam acelaşi destin).
Idolii fără capete! Jertfele vremii, care înghite totul, jertfele fiind şi ele fatalităţii. Stau ciuntiţi idolii doar fiindcă n-a reuşit să apară omul potrivit, capabil să dea naştere idolilor noi. Mai devreme sau mai târziu, el tot va apărea. Idolii noi, pe care îi va crea el, vor fi adoraţi de turme. Deoarece materia lor va fi morala epocii, iar modelul lor - omul de astăzi.
Idolii decapitaţi! La înmormântarea lor clopotele vor bate până se vor sparge, minaretele îşi vor rupe spinarea la închinare, iar corzile cântăreţilor se vor înmuia de cântat. Va urma apoi tăcerea. Pentru că orice ţipăt începe şi se termină prin tăcere. Doar după aceea va începe munca…

LETËRSIA SHQIPE NË RUMANISHT / LITERATURA ALBANEZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ
I përktheu në rumanisht: Kopi Kyçyku / În româneşte Kopi Kycyku