FERIK FERRA: Din "Soare dificil" (Diell i vështirë) - fragmente

În limba română de Kopi KyçykuPornire

(Nisje)


Orice pornire-şi are partea-i magică

ce aruncă bucuria-n gropile vaietului

sau în noroaiele admiraţiei.

Aici se inspiră aerul strâns al cerului

şi se ofilesc florile de câte ori le privim

ispitiţi de nectarul basmelor

unde se mişcă sângele vieţii, spre mirarea tuturor.

Braţele ridicate

sub balconul providenţei

spre a îngheţa caldele rugăciuni

pe cearşaful bleu-negru al aştrilor.

Membrele rupte de prin pustiurile vremii

unde viaţa specială pentru fiecare sac de vise

atârnă de cruci nevăzute de năpastă.

Facem imposibilul pentru a ne sătura erosul

cu mierea pipăibilă a lunii.

Anii - în spatele cerului

încremenesc pe buzele îngerilor

acolo, unde vânturile zglobii

adună frunzele tuturor timpurilor.

De sub orizontul răsturnat

Acum nu zărim decât vârful crucii.

Tirana, octombrie 2001

Treptele urcă

picioarele cerului

ghirlanda pietrelor pe guşa spaţiului

topeşte pânza soarelui

peste aurul grânelor.

Brizele vremii ascund

stingerea anotimpurilor în mucegai de clorofilă

îngreunate de ceea ce picură

din balta ochilor noştri.

Peste galopul calului nopţii

eterul găseşte buzele actorilor

în urechea luminişurilor tăcerii.

Ard flăcările tragediilor

străpunse de scânteierea

stelelor Helenei[1].

Genul geniilor

În veşnicul colţ al angoasei

(-şi)aşteaptă preţul tragediilor.

Tirana, 14 august 2006


Aceste recente cinci milenii

(Këta pesë mijë vjetët e fundit)

Aceste cinci milenii

trecură pe nesimţite,

Troia arde-n continuare pe orizont

pârjolind frumuseţea Helenei.

Fulgerele lui Zeus

scriu peste gloria cerului Iliada.

Cineva a agăţat timpul la călcâiul lui Ahile.

Să fi străbătut oare săgeata

tot praful cosmic...

Tirana, 20. 12. 2005


Tăcere străvezie de îngeri

(Heshtje e tejdukshme ëngjëjsh)

Palatul papal

În bolta cerului - palatul

tăria minţii la-nălţare

rugăciune-n rezonanţă de amurg

zidurile separă tăcerea de zornăitul săbiilor

cu o limbă moartă de o sută de ani

fluturi de apoteoze ard pe altar,

tăcere străvezie de îngeri

nu se mişcă piroanele de pe cruce.

Soare cenuşiu şi noapte la mijloc,

nesfârşit de răbdare sub picioarele îngheţate

pe mătasea marmurei

unde rod picioarele noastre.

Avignon, aprilie 2002


Zorii pe care nu i-ai văzut

(Agimi që nuk pe)

Cerul s-a golit, luna a apus

împingând în grabă perna razelor.

în cupa nopţii stelele s-au rătăcit

cine ştie pe ce pelerine de îngeri lucesc aurite.

Cearşaful alb al zilei s-a ridicat peste munţi

nu putem prinde clipele cu alergătura inimii

somnul întins-a oasele obosite de ani

frigul dimineţii înfiorat-a florile şi cărnurile.

Mugurii razelor răsar peste lava zorilor

respiraţia rămas-a spânzurată de cârligul speranţei

râul lacrimilor îşi începe drumul pe caldarâmul tăcerii

peste ochii tăi, mamă, ce stau închişi pentru întâia oară.

Tirana, ianuarie 2000


Noi toţi

(Të gjithë ne)

Noi toţi avem câte o noapte

tăcută, lungă, lenevoasă

cu toţii avem câte o zi

obosită, albă, amorţită

cerul s-a umplut cu nuferi albaştri

Sunete verzi aleargă prin guşa păsărilor

un înger şi-a pierdut casa soarelui

la anticameră tăcerea

nu vrea să intre

nici în zi şi nici în noapte

Tirana, 03. 06. 2005


Boboc de trandafir

(Gonxhe trëndafili)

Boboc de trandafir

în gheaţa de sticlă a paharului

boccele de sânge - petalele

pe ramura aplecată spre vaiet,

vâslă de clorofilă

ruptă în visul vieţii

în tristeţea razelor

privite neîntrerupt

de ochii vidului.

Tirana, 21. 11. 2005


Anotimpurile

(Stinët)

Primul sărut

şaizeci şi o sută de trandafiri - anotimpurile

bobi de soare peste geamurile bleu

păsări cu guşa roşie sub podul cerului

se rupe sacoşa sângelui

scrum peste umbrelele pomilor

frunzele cântăresc stele pe palma nopţii

se scutură pomul erosului până la rădăcini

până la lene.

Tirana, 13. 06. 2005


Soldat necunoscut

(Ushtar i panjohur)

Încrucişate mâinile peste şiroaiele vieţii

- te-a aşteptat mama zi şi noapte atârnată-n coşmar

tăcerea înghiţise ţevile de fier

doar ţie nu ţi s-a găsit numele nicăieri.

Mamele tot aşteaptă

să te-ntorci din războaiele ce n-au sfârşit

închis în toate vremurile

sângele-ţi curge neîntrerupt

umezind monumente şi pieţe

ce-ncremenesc trupul tău, soldat necunoscut.

Tirana, 08. 08. 2005


Sonet cenuşiu

(Tingëllim gri)

Gri-i drumul ce merge spre teapă,

gri-s zidurile pe drum în asfinţit

gri-i cerul în talpă-ncolăcit

gri-i duhul ce iese din ţeapă.


Gri-s visele în zid croşetate

gri-s buzele-n şira spinării

gri-s ochii în urma oftării

gri-s apele din surse umflate.


Gri-s fumurile vomate-nspre cer

gri-s literele zgârietoare ale vremii

gri-s fărâmele ce puterea şi-o pier


Gri-s mâinile ce stelei dau foc

gri îi facem prăpastiei cu ochiul

gri mergem spre negru sau noroc.


Clipă divină

(Çast hyjnor)

Tu şi frumuseţea ta

ghiciţi galopul inimii mele

ascunzând secundele spaţiului

în libertatea strânsă

şi strecurată-n stelele pământului.

Irepetabilă clipă divină

unde fluviul sufletului meu curge

peste dulcea matcă a sufletului tău.

Tirana, 28. 08. 2005


A ars casa de nebuni

(U dogj çmendina)

La 24 iulie 2004

Un foc a cuprins casa de nebuni din Tirana

A ars casa de nebuni

a înnebunit casa de nebuni

şi şi-a dat foc

nebunii au înnebunit

alergând prin străzi înnebunite.

Flacăra din vârful casei de nebuni

fără nebuni înăuntru,

ce n-au făcut oamenii

ca să stingă casa de nebuni

aproape au înnebunit

graţie unui singur băţ nebun de chibrit,

O, Doamne, ocroteşte-l pe directorul casei de nebuni

de nebuni.

Tirana, 25. 07. 2004


[1] Helena din Troia.
Poet şi traducător albanez, născut în anul 1934 la Kruja (capitala Albaniei în epoca lui Skanderbeg), urmaşul unei celebre familii de negustori, fiul Contelui Ferra, Ferik Ferra a început să scrie poezii încă din primii ani ai şcolii, dar a debutat cu volum abia în anul 2001, la vârsta de 67 de ani. Înţelegând că poezia pe care o scria nu putea fi publicată în condiţiile impuse de dogmele realismului socialist, dar nici în haosul începuturilor tranziţiei, Ferra a scris în tăcere, departe de cercurile literare oficiale şi de presă, cu un calm şi răbdare olimpice. A publicat până acum volumele: Depăşind veacul (2001), În soarele dificil (2002), Noaptea morţii a doua (2003), Visul celuilalt ţărm (2006) Flautele iernii (2008) şi câteva volume bilingve, în albaneză, respectiv italiană şi engleză. Trăieşte la Tirana.